PDA

View Full Version : Nikolaev 1. Elena Kravets or Elena Kyian
 2. Viktoria Bakalyar
 3. Nelly Sakalyuk
 4. Helena
 5. Anna Zatokovenko
 6. Natalia Ushakova
 7. Nina Plotnikova aka Nina Jones, Marina Plotnikova, Marina Jones, Vlada Plotnikova
 8. Nastina
 9. Natalia Ushakova
 10. Elena Vladimirovna Trohimchuk
 11. Tatyana Belaya
 12. Ekaterina Zaporozhenko from Nikolaev Ukraine
 13. Natalia Bobrusheva Nikolaev Ukraine